Försäljningsingenjör

Dina arbetsuppgifter

Vi tar nu nästa steg i Mekanotjänst-koncernens utveckling. Som ett led av detta söker vi dig tekniskt drivna försäljningsingenjör att axla rollen att lyfta vår redan attraktiva marknadsposition till nästa nivå. Organisationen är välmeriterad och erfaren som gör att du välkomnas till ett drivet och väl sammansatt team.

Du möter en avancerad och nationellt attraktiv portfölj inom medicinteknik, offshore, försvar, telekom, elektronik samt traditionell verkstadsindustri. Befintliga relationer är gedigna med solid historik. Din roll är att förvalta och driva dessa till nya nivåer med professionell och teknisk höjd. Då du är en erfaren affärsutvecklare söker du också upp nya relationer och leder dessa mot både konkreta och även långsiktigt visionära mål.

Din profil

Vår affär bygger på långa livscykler hos våra kunder och du hanterar det förtroendet med högt driv och proaktiv affärsorientering. Du säkerställer att Mekanotjänsts kunder upplever vårt starka engagemang och gränslösa vilja att överträffa branschens förväntningar. Omgivningen talar om dig som en person med hög och stabil energi och förtroendeingivande framtoning. Att arbeta med ett kundsegment med högt ställda förväntningar och exceptionella kvalitetskrav matchar din kompetens, erfarenhet och ambitionsnivå.

Med din erfarenhet följer också att du känner dig trygg i prospekteringsarbetet som även ligger i ditt ansvar. Ständigt jagar du nya möjligheter och relationer som pushar fram vår marknadsposition. Du bevakar produktväxlingar och arbetar efter att se kundens kommande behov innan det uppkommit.

För att styra dina insatser mot uppsatta mål analyserar du regelbundet dina affärer genom lönsamhetsuppföljning och söker hela tiden nya förbättringspunkter för att säkerställa högsta utfall. Du ser den interna uppföljningen av dina framsteg som en motiverande del av ditt arbete.

Du är medveten om utmaningen att verka ute på marknaden största delen av din arbetstid, och kommunicerar därför regelbundet och strukturerat med intern organisation för att säkerställa högkvalitativ leverans. Rollen och dina arbetsuppgifter bygger på ett samspel med flera interna kontaktytor, vilket gör att ditt kommunikativa och positivt engagerande sätt avspeglar sig i dina framgångar hos oss.

I din bakgrund ser vi gärna en maskinteknisk utbildning och kommersiell erfarenhet från ett producerande företag. Har du dessutom erfarenhet och kunskaper inom mekanisk bearbetning ser vi det som särskilt meriterande.

Ditt kundunderlag finns främst i Sverige, men även till viss del i de nordiska länderna, varpå resandet i tjänsten upptar större den av din arbetstid, och flertalet övernattningar i månaden ingår. Vårt huvudkontor ligger beläget i natursköna Järvsö, men vi är öppna för sökanden från andra delar av landet, under förutsättning att du kan befinna dig på plats i Järvsö med tät regelbundenhet.

En framstående roll väntar dig, vi välkomnar dig till en förväntansfull och driven organisation med djup teknisk kompetens. Välkommen med din ansökan!

Vi samarbetar med Clockwork Bemanning & Rekrytering och du söker tjänsten senast 2017-08-13 via www.clockworkpersonal.se Har du frågor om tjänsten hänvisas dessa till rekryteringsansvarige Emmelie Bruzelius, 073 -351 27 43

2017-08-09T13:59:13+00:00