Mekanotjänst och Arbetsförmedlingen inleder unikt samarbete kring integration

Pressrelease 2018-06-15

Mekanotjänst och Arbetsförmedlingen Ljusdal inleder unikt samarbete kring integration och arbetspraktik. Målet med projektet är att förena företagets satsningar under 2018-2019 med potentialen i kommunens nya invånare.

– Ljusdals Kommun har idag över 400 arbetslösa invandrare. För att bli en del av samhället är det viktigt att få komma ut i arbetslivet. Samtidigt har vi på Mekanotjänst högtryck och letar efter mer produktionspersonal. Vi är övertygade om att många av dessa personer har en teknisk bakgrund eller ett teknikintresse och en vilja att få ett bra jobb i kommunen. Vi vill ta tillvara på den här möjligheten och genom att erbjuda praktik kunna matcha möjliga nya medarbetare med vårt behov av mer personal, säger Jens Christensen, vd för Mekanotjänst.

Ljusdals Kommun och Arbetsförmedlingen har tillsammans med Mekanotjänst skapat de bästa förutsättningarna för en lyckad arbetspraktik genom att tillsätta två handledare till projektet. Handledarna kommer hela tiden att vara tillgängliga och stötta praktikanterna i både integrations- och arbetsrelaterade frågor, och Mekanotjänst kommer också möjliggöra svenskaundervisning på arbetsplatsen. Målsättningen är att praktikanterna skall kunna erbjudas anställning i bolaget.

– Vi har ett samhällsansvar och känner en stark vilja att göra vad vi kan för att skapa goda förutsättningar för våra nya invånare, säger Jens Christensen vidare.

Ramarna för samarbetet har formats under våren 2018 och återstående förberedelser slutförs under juni. Den första gruppen påbörjar sin praktik på Mekanotjänst i Järvsö under augusti månad.

För ytterligare information kontakta
Jens Christensen
VD Mekanotjänst Industrier
+46 706 70 76 29
jens.christensen@mekanotjanst.se

Mekanotjänst är den naturliga samarbetspartnern till framgångsrika industriföretag. Med modernt utrustade produktionsanläggningar erbjuds kompetens, kapacitet och erfarenhet inom mekaniktillverkning innefattande laserskärning, skärande bearbetning, rörbearbetning och montering av avancerade produktsystem. Mekanotjänst styrka är att tillsammans med kunden utveckla kostnadseffektiva och långsiktiga produktionslösningar allt ifrån tillverkning av enkla produkter till komplexa systemleveranser. Merparten av Mekanotjänsts samarbetspartners är världsledande inom ett flertal branscher såsom maskintillverkning, elektronik, medicinteknik och verkstadsindustri. Samtliga kunder och branscher har högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet vilket driver Mekanotjänsts kunskap och utveckling inom mekaniktillverkning framåt.

Mekanotjänst har cirka 130 anställda och omsätter cirka 200 miljoner kronor med produktionsenheter i Järvsö och Ljusdal samt i Tartu, Estland.

2018-06-15T09:50:55+00:00