Mekanotjänst i Hudiksvall

2015-11-04T09:08:33+00:00

Mekanotjänst effektiviserar produktionen för att möjliggöra lägre fasta omkostnader och därmed ökad kostnadseffektivet och konkurrenskraft. Produktionsenheten i Hudiksvall stängs och produktionen flyttas till Örnsköldsvik och Järvsö.

Mekanotjänst i Hudiksvall 2015-11-04T09:08:33+00:00

Mekanotjänst i Örnsköldsvik

2016-12-01T14:03:28+00:00

Outsourcing från BAE Hägglunds med etablering av Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB. Flytt av och ytterligare investeringar i utökad plåtverkstad till nytt hus i Mekanotjänst Järvsö AB. Samarbete inleds med HSF-gruppen, med delägarskap i Mekanotjänst Baltic AS. Mekanotjänst gruppen har cirka 280 anställda och omsätter närmare 500 miljoner kronor.

Mekanotjänst i Örnsköldsvik 2016-12-01T14:03:28+00:00

Etablering i Estland

2016-12-01T14:03:28+00:00

Etablering av Mekanotjänst Baltic AS i Estland.

Etablering i Estland 2016-12-01T14:03:28+00:00

Silverplaceringen i Svenska Lean-priset

2015-11-03T10:42:28+00:00

Mekanotjänst i Järvsö AB får silverplaceringen i Svenska Lean-priset. Omstruktureringar med avveckling av Mekanotjänst i Söderhamn AB.

Silverplaceringen i Svenska Lean-priset 2015-11-03T10:42:28+00:00

Mekanotjänst Industrier CF AB bildas

2015-11-04T08:12:37+00:00

De uppdragstillverkande bolagen bildar en egen underkoncern med moderbolaget Mekanotjänst Industrier CF AB.

Mekanotjänst Industrier CF AB bildas 2015-11-04T08:12:37+00:00

Produktionslyftets Lean-satsning

2015-11-03T09:50:24+00:00

Mekanotjänst i Järvsö AB går med i Produktionslyftets Lean-satsning. Övriga bolag inom Mekanotjänst har senare genomgått, eller ska göra det, samma ”Lean-resa” med inledande stöd av Produktionslyftet.

Produktionslyftets Lean-satsning 2015-11-03T09:50:24+00:00

Övergripande logistikprojekt

2015-11-03T07:53:52+00:00

Ett större övergripande logistikprojekt (RITA – Rätt I Tid, Alltid) genomförs av Mekanotjänst i Järvsö AB, med utbildningsinsatser som ökar förståelsen för logistikens betydelse för företaget. OHSAS 18001-certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö.

Övergripande logistikprojekt 2015-11-03T07:53:52+00:00

Köp av Trux

2015-10-27T15:11:02+00:00

Trux AB köps. Trux utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer säkerhets- och stylingutrustning såsom ljusbågar och frontskydd i aluminium till tunga lastvagnar. På bilden syns grundaren Axel Sandstedt intill en av sina skapelser.

Köp av Trux 2015-10-27T15:11:02+00:00