Loading...
Historia-old2021-04-14T15:40:14+02:00

Vår historia

Mekanotjänst Industrier har vuxit från ett litet lokalt bolag till en stor industrikoncern. Resan, som började 1976, har inneburit tillväxt och utveckling, men även utmaningar. I dag är vi en stark partner med spetskompetens, som kan erbjuda avancerade lösningar till industriföretag i förändring.

juli 2015

Mekanotjänst i Hudiksvall

Mekanotjänst effektiviserar produktionen för att möjliggöra lägre fasta omkostnader och därmed ökad kostnadseffektivet och konkurrenskraft. Produktionsenheten i Hudiksvall stängs och produktionen flyttas till Örnsköldsvik och Järvsö.

januari 2011

Mekanotjänst i Örnsköldsvik

Outsourcing från BAE Hägglunds med etablering av Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB. Flytt av och ytterligare investeringar i utökad plåtverkstad till nytt hus i Mekanotjänst Järvsö AB. Samarbete inleds med HSF-gruppen, med delägarskap i Mekanotjänst Baltic AS. Mekanotjänst gruppen har cirka 280 anställda och omsätter närmare 500 miljoner kronor.

september 2010

Etablering i Estland

Etablering av Mekanotjänst Baltic AS i Estland.

maj 2010

Silverplaceringen i Svenska Lean-priset

Mekanotjänst i Järvsö AB får silverplaceringen i Svenska Lean-priset. Omstruktureringar med avveckling av Mekanotjänst i Söderhamn AB.

augusti 2009

Mekanotjänst Industrier CF AB bildas

De uppdragstillverkande bolagen bildar en egen underkoncern med moderbolaget Mekanotjänst Industrier CF AB.

april 2008

Produktionslyftets Lean-satsning

Mekanotjänst i Järvsö AB går med i Produktionslyftets Lean-satsning. Övriga bolag inom Mekanotjänst har senare genomgått, eller ska göra det, samma ”Lean-resa” med inledande stöd av Produktionslyftet.

Till toppen