Sponsring

Mekanotjänst vill stödja samhällsinitiativ och bidra genom att sponsra lokala föreningar och deras verksamheter.

Här kan ni som förening skicka in er ansökan om sponsring. Innan ni skickar in er ansökan uppmanar vi er att läsa igenom den information som följer.

Vi behandlar sponsringsansökningar två gånger per år och hänvisar er därför att lämna in era ansökningar senast den 1 april eller den 1 september. Efter att du skickat in din ansökan får du svar, via e-post eller telefon, inom en månad efter sista ansökningsdag.

Primärt fokuserar vi på att stödja det lokala föreningslivet som bedriver en välfungerande barn- och ungdomsverksamhet.

Er ansökan behöver inkludera följande information

Syfte

  • Vad kommer sponsringen att bidra med till er förening?
  • Vad vinner Mekanotjänst på att associeras med er förening?

Beskrivning av er förening

  • Kort beskrivning om föreningen inklusive grundläggande värderingar och vad ni står för.
  • Kort beskrivning av hur ni engagerar er i barn- och ungdomsverksamhet.
  • Vad har ni för mål med er verksamhet?

Föreningens information

  • Namn på förening eller evenemang

  • Organisationsnummer
  • Adress
  • Kontaktuppgifter (namn, telefon och e-post)

Ofullständiga ansökningar inte kommer att behandlas. Mekanotjänst tar inte ansvar för inskickat material.

Välkommen att skicka er ansökan till: rekrytering@mekanotjanst.se och märk ämnesraden med ”Sponsorsansökan”. Efter att ni har skickat in er ansökan kommer ni att få svar via e-post eller telefon inom en månad efter sista ansökningsdag. Om vi har frågor kontaktar vi dig.

Vi ser fram emot er ansökan om sponsring!