Vårt hållbarhetsarbete

Inom Mekanotjänst har vi delat in vårt hållbarhetsarbete i tre områden – socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar.

FN:s globala mål är viktiga aspekter av hållbar utveckling och vi som företag respekterar samtliga globala mål. Vi har valt att särskilt fokusera på mål nr 8, 9, 10, 12 och 13 eftersom vi bedömer att det är dessa mål som vi har störst möjlighet att påverka och bidra till genom vår verksamhet. Dessa mål omfattar bland annat arbetsvillkor, jämlikhet, innovation, hållbar konsumtion och produktion samt minskad klimatpåverkan.

Socialt ansvar

Som en stor och viktig arbetsgivare i Ljusdals Kommun tar vi vårt sociala ansvar på största allvar, såväl för företagets medarbetare som för våra medmänniskor i vår omvärld. På företaget verkar vi för jämställdhet, mångfald, stimulans och utveckling. I vår omvärld verkar vi för att vara en attraktiv men också stabil och tillförlitlig arbetsgivare. Vi stöder det lokala näringslivet och ungdomsidrotten.

För att bidra till mål nr 9 om infrastruktur och innovation, kommer vi att fortsätta att investera i teknologisk utveckling och innovation för att effektivisera våra verksamheter och minska vår miljöpåverkan. Även om vi inte har möjlighet att påverka infrastrukturen direkt, kommer vi att samarbeta med lokala myndigheter och andra företag för att verka för förbättrad tillgång till infrastruktur i vårt närområde.

För att bidra till mål nr 10 om minskad ojämlikhet, kommer vi att fortsätta att arbeta för att främja jämställdhet och mångfald inom företaget, samt genom att stödja lokala företag och projekt som främjar ekonomisk utveckling och inkludering i samhället.

Mekanotjänst vill stödja samhällsinitiativ och bidra genom att sponsra lokala föreningar och deras verksamheter. Nyfiken? Läs mer om sponsring.

Hållbar industri
Minskad ojämlikhet
Kvalite

Ekonomiskt ansvar

Vi tar ett ekonomiskt ansvar genom att driva och utveckla vår verksamhet mot hållbara, långsiktiga mål. Företagets långsiktiga ekonomiska behov av att driva och utveckla verksamheten går före ekonomisk avkastning och vinstdelning.

Vi tar ett ekonomiskt ansvar mot våra kunder, leverantörer och andra affärsmässiga intressenter. Vi strävar efter långa relationer med goda, ekonomiska villkor som är till fördel för alla parter.

Vidare tar vi även ett ekonomiskt ansvar för våra medarbetare. Vi följer gällande kollektivavtal, genomför lönekartläggningar på regelbunden basis och strävar efter att löner och andra ersättningar ska uppfattas som förmånliga.

För att bidra till mål nr 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, kommer vi att fortsätta arbeta för att skapa arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt genom att investera i vår verksamhet och samarbeta med små och medelstora företag i vår region. Vi kommer också verka för att främja jämlikhet och inkludering på vår arbetsplats genom att uppmuntra facklig verksamhet, erbjuda lika möjligheter och skydda arbetstagarnas rättigheter.

Arbetsvillkor
Mekanotjänst Järvsö

Miljöansvar

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete i syfte att minimera vår miljömässiga påverkan såväl lokalt som globalt, samt vårt användande av naturresurser. Vi har en välordnad avfallshantering som i möjligaste mån minimerar utsläpp till mark, vatten och luft. Vidare har vi rutiner för att utforma och följa upp vår energiplan i syfte att minska utsläpp av CO2-ekvivalenter.

För att bidra till mål nr 12 om hållbar konsumtion och produktion, kommer vi att fortsätta att minska vår egen miljöpåverkan genom att använda mer hållbara material och processer i vår produktion. Vi kommer också att arbeta med våra leverantörer och kunder för att främja hållbar konsumtion och produktion längs hela vår försörjningskedja.

För att bidra till mål nr 13 om minskad klimatpåverkan, kommer vi att fortsätta minska vårt eget utsläpp av växthusgaser och arbeta med våra leverantörer och kunder för att främja hållbara energilösningar. Vi kommer också att arbeta med lokala myndigheter och andra företag för att främja hållbara transportlösningar och minska klimatpåverkan.

Vi kommer kontinuerligt utvärdera, revidera och utveckla vår hållbarhetsplan för att säkerställa att vi gör vårt bästa för att bidra inom socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande samt till FN:s globala mål.

Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringar
Truck

Bli en av oss!

Är du intresserad av att jobba i ett bolag som är i teknisk framkant? Brinner du för problemlösning? Är du spindeln i nätet och tycker om att jobba nära kunder och leverantörer?