Vårt kvalitetsarbete

Mekanotjänsts värderingar, principer och prioriteringar skapar grunden i Mekanotjänst Produktionssystem (MPS). De är stabila över tiden och avspeglar koncernens företagskultur.

Mekanotjänst Produktionssystem (MPS)

Mekanotjänsts värderingar, principer och prioriteringar skapar grunden i Mekanotjänst Produktionssystem (MPS). De är stabila över tiden och avspeglar koncernens företagskultur.

Hela koncernen omfattas av ett gemensamt verksamhetssystem som uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Det dagliga arbetet bedrivs på ett strukturerat och dokumenterat sätt i moderna anläggningar. Mekanotjänst strävar efter att vara en lärande organisation och omprövar ständigt sätten att arbeta för att nå höga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål och därmed få nöjda kunder.

pdf ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001-certifikat (SWE pdf)

pdf ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001-certifikat (ENG pdf)

pdf ISO 3834-2 : 2005 – certifikat (pdf)

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss
Nyhetsbrev