Vårt kvalitetsarbete

Vår gemensamma målsättning är att vara den främsta partnern inom mekanisk tillverkning, överträffa våra kunders krav och förväntningar samt vara det naturliga valet som långsiktig samarbetspartner. Vi strävar också efter att vara en förebild när det gäller arbete och engagemang för ökad lokal och global hållbarhet.

Genom vårt dedikerade kvalitetsarbete möjliggör vi att våra produkter och tjänster lever upp till kundernas förväntningar och krav, vilket positionerar vårt företag som det självklara valet för våra kunder.

Mekanotjänst arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete genom korrigerande och förebyggande åtgärder. Detta innebär att vi löpande utvecklar och förbättrar våra processer, samtidigt som vi i samarbete med våra kunder förbättrar våra produkter och deras påverkan på miljö och arbetsmiljö.

Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utöver att uppfylla gällande lagar och regler är vårt mål att vara en positiv kraft i samhället genom aktivt bidrag till lokal och global hållbar utveckling.

Hela Mekanotjänstkoncernen omfattas av ett enhetligt ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001 för kvalitetsledning, ISO 14001 för miljöledning och ISO 45001 för arbetsmiljö.

Monterings maskin som styrs av människa.