Rörbearbetning

Mekanotjänst har lång erfarenhet av tillverkning av rörkomponenter och produkter till verkstadsindustrin. Rörbearbetningen innefattar bockning, ändbearbetning, svetsning och lödning. Dessutom konstrueras, tillverkas och monteras rörbaserade produkter i stål, rostfritt, aluminium och koppar.

Rörbockning av hydraul- och konstruktionsrör

Mekanotjänst har ett flertal bockmaskiner som möjliggör bockning i både fasta och fria radier och i de flesta material. Kunderna för bearbetade rörprodukter återfinns i branscher med höga krav på kvalitet, renhet, täthet samt finish, däribland hydraulik-, Railtec-, skogs- och livsmedelsindustrin.

Flera av våra produkter för hydraulik och annan vätskebärande media kräver tätsvetsning, som vid behov verifieras med tät(helium)- och eller tryckprovning.

Mekanotjänst säkerställer hög kvalitet och spårbarhet på våra svetsade produkter och är certifierade mot svetsstandarden 3834-2.

Tillverkning av Shunt-grupper

Mekanotjänst har en mångårig erfarenhet av tillverkning av kundanpassade shuntgrupper inom VVS-segmentet för reglering av värme och kyla. Tillverkning av shunt-grupper innefattar hela processen från flödesberäkningar till montering av färdig produkt.

Hittills har Mekanotjänst tillverkats över 40 000 shuntgrupper som finns representerade i allt ifrån idrottsarenor till gruvor runt om i världen.

För mer information eller bokning av ett besök