Mekanotjänst möter era krav på komplexa mekaniklösningar

Mekanotjänst erbjuder avancerad tillverkning till framgångsrika industriföretag. Med modernt utrustade produktionsanläggningar erbjuds kompetens, kapacitet och erfarenhet inom mekaniktillverkning innefattande skärande bearbetning, plåtbearbetning, rörbearbetning och montering av färdiga produkter.
Mekanotjänst arbetar med företag inom ett flertal branscher såsom försvar, elektronik, medicinteknik och offshore. Alla dessa är kunder med högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet vilket driver Mekanotjänsts kunskap och utveckling inom mekaniktillverkning framåt. Med effektiva produktionsmetoder och ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar i hela organisationen stävar Mekanotjänst mot att vara den ledande partnern med kompetens att möta morgondagens krav på komplexa mekaniklösningar.

Skärande bearbetning

Plåtbearbetning

Rörbearbetning

Montering

Vårt kvalitetsarbete

Våra produktionsenheter