Vår historia

Mekanotjänst Industrier har vuxit från ett litet lokalt bolag till en stor industrikoncern.

Resan, som började 1976, har inneburit tillväxt och utveckling, men även utmaningar. I dag är vi en stark partner med spetskompetens, som kan erbjuda avancerade lösningar till industriföretag i förändring.

Mekanotjänst bildas
Mekanotjänst Christer Fransson AB (nuvarande Mekanotjänst i Järvsö AB) bildas i en källarlokal på Kungsholmen i Stockholm med inriktning på enkel mekanisk bearbetning. Kort därefter flyttas verksamheten hem till Järvsö.

Mekanotjänst köper Ljusdals Rörteknik
Ljusdals Rörteknik AB (numera Mekanotjänst i Ljusdal AB) köps. Förutom tillverkning av shunt-grupper är bolaget också specialiserat inom rörbearbetning innefattande bockning, ändbearbetning och svetsning. Förvärvet utgör ett starkt tillskott i Mekanotjänsts produktionsutbud och bidrar till den sammantagna bredden inom mekanisk tillverkning.

Bildande av holdingbolaget
Mekanotjänst bildar Förvaltningsaktiebolaget Christer Fransson (numera Frana Holding AB). Bolaget blir moderbolag i koncernen tillika ägare till aktierna i dotterbolagen.

Mekanotjänsts första ISO-certifiering
Första versionen av Mekanotjänsts ledningssystem införs. I samband med det genomförs också bolagets första ISO 9001-certifiering.

Mekanotjänst inleder samarbete och tillverkning av medicintekniska komponenter till Siemens
2016 var starten på ett över 25 år långt samarbete med Siemens, numera Maquet Critical Care AB, avseende tillverkning och leverans av komponenter till bland annat anestesimaskiner och respiratorer.

Ericsson väljer Mekanotjänst som leverantör
Mekanotjänst påbörjar tillverkningen av komponenter för Erikssons telecom-division i Sverige. Samarbetet medför ett flertal viktiga maskininvesteringar och produktionstakten ökar väsentligt.

Mekanotjänst övertar HIABs mekanikverkstad i Hudiksvall
Bildande av Mekanotjänst i Hudiksvall AB och övertagande av outsourcad mekanikverkstad från HIAB. Förutom tillverkning av komponenter till HIABs produktion ske även serietillverkning till bl a ABB Components och OilQuick i Hudiksvall.

Mekanotjänst köper Trux
Trux AB köps. Trux utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer säkerhets- och stylingutrustning såsom ljusbågar och frontskydd i aluminium till tunga lastvagnar.

Mekanotjänst bildar bolaget Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB
Bildande av Mekanotjänst Örnsköldsvik och övertagande av outsourcad mekanikverkstad från BAE.

Mekanotjänst bildar bolaget Mekanotjänst i Söderhamn AB
Bildande av Mekanotjänst Söderhamn och övertagande av outsourcad mekanikverkstad från Ericsson

Mekanotjänst köper WM och påbörjar tillverkning av pneumatiska vriddon
Mekanotjänst köper WM Regler, numera Wirematic Trutorq AB, och i samband med det påbörjar tillverkning och montering av pneumatiska vriddon för leverans till offshore- fartygs- och processindustrier världen över.

Mekanotjänsts ledningssystem utökas och omfattar även miljö
Mekanotjänst vidareutvecklar miljöarbetet och genomför en ISO 14001-certifiering av verksamheten.
ISO 14001 är en global standard för miljöledningssystem som hjälper organisationer att minska sin miljöpåverkan genom kontinuerlig förbättring av sin miljöprestanda.

Mekanotjänst kvalitetssäkrar arbetsmiljöarbetet genom OHSAS 18001-certifiering
OHSAS 18001 är en internationell standard för säkerställande av god arbetsmiljö och säkerhet som ger organisationer en ram för att identifiera, kontrollera och minska riskerna förknippade med hälsa och säkerhet inom arbetsplatsen. Dess syfte är att hjälpa organisationer att skapa de bästa möjliga arbetsförhållandena i deras arbetsmiljöer, genom att förebygga olyckor, skador och arbetsrelaterade sjukdomar.

Mekanotjänst flyttar produktion från Söderhamn till Estland
Mekanotjänst avvecklar enheten i Söderhamn och bildar det nya bolaget Mekanotjänst Baltic AS i Tartu, Estland. Det nya bolaget, som samägs med Hallbergs Mekaniska, fortsätter tillverkning av mekaniska komponenter till Ericsson.

Mekanotjänst inleder samarbete med BAE Hägglunds i Örnsköldsvik.
BAE Hägglunds är ett försvarsföretag baserat i Örnsköldsvik som huvudsakligen fokuserar på design, tillverkning och underhåll av pansarfordon, stridsfordon och annan militär utrustning. Företaget är känt för sin utveckling av högteknologiska, anpassade lösningar inom markbaserade försvarssystem.

Mekanotjänst avvecklar enheten i Örnsköldsvik
Till följd av att BAE Hägglunds ABs försäljning minskar drastiskt påverkas Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB med en 90-procenting minskning av order och därmed produktionsbeläggning. Mekanotjänst beslutar därför att avveckla bolaget i Örnsköldsvik.

Bildande av Mekanotjänst Estland OÜ
Mekanotjänst och Hallbergs Mekaniska beslutar gemensamt att dela upp verksamheten i Estland. I samband med överenskommelsen bildar Mekanotjänst bolaget Mekanotjänst Esland OÜ och flyttar en del av verksamheten till nya lokaler i Tartu. Huvudsakliga inriktningen för det nya bolaget är avancerad skärande bearbetning av artiklar med stora volymer och lång ledtid. Maskinparken utvidgas med bl a en 5-axlig bearbetningsmaskin för tillverkning av komplexa detaljer till medtech-sektorn.

Avveckling av Mekanotjänst Hudiksvall
I samband med att produktionsenhetens enskilt största kund HIAB (numera Cargotec) flyttar produktionen till Polen minskar produktionsbeläggningen i Hudiksvall. När sedan hyreskontraktet avslutas beslutar ledningen för Mekanotjänst att avveckla enheten i Hudiksvall. Den kvarvarande produktionsvolymen flyttas till övriga produktionsenheter i Örnsköldsvik och Järvsö.

Försäljning av TRUX
Mekanotjänst avyttrar bolaget Trux till Extendo som tidigare även äger Exte, tillverkare av lastbalkar för timmertransporter. Försäljningen är ett första steg mot att renodla verksamheten till legotillverkning inom mekanik. Extendo-koncern utvidgar samtidigt sin portfölj inom tillverkning och försäljning av tillbehör till transportsektorn.

Bäst på tunnplåt
Mekanotjänst genomför strategiska investeringar inom tunnplåtsverksamheten, bland annat i en Trumpf TruPunch 5000 med samtliga optioner, och kan därmed erbjuda förstklassig kapacitet och funktionalitet inom tunnplåtsbearbetning. Investeringen blir startskottet på Mekanotjänsts satsning inom mekanisk tillverkning för framtiden.

Mekanotjänst ökar produktionstakten under Corona-pandemin
Mekanotjänst spelar en viktig roll i samhällets hantering av Corona-pandemin. Produktionen av komponenteter och mekaniska system för leverans till Maquet Critical Cares tillverkning av respiratorer för vidare leverans till vårdinrättningar världen över.

Försäljning av Mekanotjänst koncernen
Mekanotjänst Holding CF AB med Christer Fransson säljer Mekanotjänst-verksamheten till fem medarbetare med mångårig erfarenhet i bolaget.

Försäljning av Mekanotjänst Estland OÜ
Mekanotjänst tar ett strategiskt beslut att centralisera produktionen till produktionsenheterna i Järvsö och Ljusdal. En bidragande orsak till beslutet är minskad efterfrågan på tillverkning i LCC (low cost contries) samt de positiva effekterna av ökad kompetens, kapacitet och konkurrenskraft i Mekanotjänsts produktionsenhet i Järvsö. Mekanotjänst Estland OÜ säljs till befintliga medarbetare som bedriver verksamheten vidare under annat bolagsnamn.