Vår historia

Mekanotjänst Industrier har vuxit från ett litet lokalt bolag till en stor industrikoncern.

Resan, som började 1976, har inneburit tillväxt och utveckling, men även utmaningar. I dag är vi en stark partner med spetskompetens, som kan erbjuda avancerade lösningar till industriföretag i förändring.

Juli 2022

Försäljning av Mekanotjänst Estland OÜ

Mekanotjänst tar ett strategiskt beslut att centralisera produktionen till produktionsenheterna i Järvsö och Ljusdal. En bidragande orsak till beslutet är minskad efterfrågan på tillverkning i LCC (low cost contries) samt de positiva effekterna av ökad kompetens, kapacitet och konkurrenskraft i Mekanotjänsts produktionsenhet i Järvsö. Mekanotjänst Estland OÜ säljs till befintliga medarbetare som bedriver verksamheten vidare under annat bolagsnamn.

Januari 2022

Försäljning av Mekanotjänst koncernen

Mekanotjänst Holding CF AB med Christer Fransson säljer Mekanotjänst-verksamheten till fem medarbetare med mångårig erfarenhet i bolaget.

Juli 2021

Mekanotjänst ökar produktionstakten under Corona-pandemin

Mekanotjänst spelar en viktig roll i samhällets hantering av Corona-pandemin. Produktionen av komponenteter och mekaniska system för leverans till Maquet Critical Cares tillverkning av respiratorer för vidare leverans till vårdinrättningar världen över.

Augusti 2018

Bäst på tunnplåt

Mekanotjänst genomför strategiska investeringar inom tunnplåtsverksamheten, bland annat i en Trumpf TruPunch 5000 med samtliga optioner, och kan därmed erbjuda förstklassig kapacitet och funktionalitet inom tunnplåtsbearbetning. Investeringen blir startskottet på Mekanotjänsts satsning inom mekanisk tillverkning för framtiden.

November 2016

Avveckling av Mekanotjänst Hudiksvall

I samband med att produktionsenhetens enskilt största kund HIAB (numera Cargotec) flyttar produktionen till Polen minskar produktionsbeläggningen i Hudiksvall. När sedan hyreskontraktet avslutas beslutar ledningen för Mekanotjänst att avveckla enheten i Hudiksvall. Den kvarvarande produktionsvolymen flyttas till övriga produktionsenheter i Örnsköldsvik och Järvsö.

Oktober 2016

Försäljning av TRUX

Mekanotjänst avyttrar bolaget Trux till Extendo som tidigare även äger Exte, tillverkare av lastbalkar för timmertransporter. Försäljningen är ett första steg mot att renodla verksamheten till legotillverkning inom mekanik. Extendo-koncern utvidgar samtidigt sin portfölj inom tillverkning och försäljning av tillbehör till transportsektorn.

Juli 2016

Bildande av Mekanotjänst Estland OÜ

Mekanotjänst och Hallbergs Mekaniska beslutar gemensamt att dela upp verksamheten i Estland. I samband med överenskommelsen bildar Mekanotjänst bolaget Mekanotjänst Esland OÜ och flyttar en del av verksamheten till nya lokaler i Tartu. Huvudsakliga inriktningen för det nya bolaget är avancerad skärande bearbetning av artiklar med stora volymer och lång ledtid. Maskinparken utvidgas med bl a en 5-axlig bearbetningsmaskin för tillverkning av komplexa detaljer till medtech-sektorn.

Juni 2016

Mekanotjänst avvecklar enheten i Örnsköldsvik

Till följd av att BAE Hägglunds ABs försäljning minskar drastiskt påverkas Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB med en 90-procenting minskning av order och därmed produktionsbeläggning. Mekanotjänst beslutar därför att avveckla bolaget i Örnsköldsvik.

April 2010

Mekanotjänst inleder samarbete med BAE Hägglunds i Örnsköldsvik.

BAE Hägglunds är ett försvarsföretag baserat i Örnsköldsvik som huvudsakligen fokuserar på design, tillverkning och underhåll av pansarfordon, stridsfordon och annan militär utrustning. Företaget är känt för sin utveckling av högteknologiska, anpassade lösningar inom markbaserade försvarssystem.

Januari 2010

Mekanotjänst flyttar produktion från Söderhamn till Estland

Mekanotjänst avvecklar enheten i Söderhamn och bildar det nya bolaget Mekanotjänst Baltic AS i Tartu, Estland. Det nya bolaget, som samägs med Hallbergs Mekaniska, fortsätter tillverkning av mekaniska komponenter till Ericsson.

September 2007

Mekanotjänst kvalitetssäkrar arbetsmiljöarbetet genom OHSAS 18001-certifiering

OHSAS 18001 är en internationell standard för säkerställande av god arbetsmiljö och säkerhet som ger organisationer en ram för att identifiera, kontrollera och minska riskerna förknippade med hälsa och säkerhet inom arbetsplatsen. Dess syfte är att hjälpa organisationer att skapa de bästa möjliga arbetsförhållandena i deras arbetsmiljöer, genom att förebygga olyckor, skador och arbetsrelaterade sjukdomar.

Mars 2004

Mekanotjänsts ledningssystem utökas och omfattar även miljö

Mekanotjänst vidareutvecklar miljöarbetet och genomför en ISO 14001-certifiering av verksamheten. ISO 14001 är en global standard för miljöledningssystem som hjälper organisationer att minska sin miljöpåverkan genom kontinuerlig förbättring av sin miljöprestanda.

Oktober 2003

Mekanotjänst köper WM och påbörjar tillverkning av pneumatiska vriddon

Mekanotjänst köper WM Regler, numera Wirematic Trutorq AB, och i samband med det påbörjar tillverkning och montering av pneumatiska vriddon för leverans till offshore- fartygs- och processindustrier världen över.

Oktober 2001

Mekanotjänst bildar bolaget Mekanotjänst i Söderhamn AB

Bildande av Mekanotjänst Söderhamn och övertagande av outsourcad mekanikverkstad från Ericsson

September 2001

Mekanotjänst bildar bolaget Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB

Bildande av Mekanotjänst Örnsköldsvik och övertagande av outsourcad mekanikverkstad från BAE.

Augusti 1999

Mekanotjänst köper Trux

Trux AB köps. Trux utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer säkerhets- och stylingutrustning såsom ljusbågar och frontskydd i aluminium till tunga lastvagnar.

Juni 1997

Mekanotjänst övertar HIABs mekanikverkstad i Hudiksvall

Bildande av Mekanotjänst i Hudiksvall AB och övertagande av outsourcad mekanikverkstad från HIAB. Förutom tillverkning av komponenter till HIABs produktion ske även serietillverkning till bl a ABB Components och OilQuick i Hudiksvall.

Mars 1997

Ericsson väljer Mekanotjänst som leverantör

Mekanotjänst påbörjar tillverkningen av komponenter för Erikssons telecom-division i Sverige. Samarbetet medför ett flertal viktiga maskininvesteringar och produktionstakten ökar väsentligt.

April 1996

Mekanotjänst inleder samarbete och tillverkning av medicintekniska komponenter till Siemens

2016 var starten på ett över 25 år långt samarbete med Siemens, numera Maquet Critical Care AB, avseende tillverkning och leverans av komponenter till bland annat anestesimaskiner och respiratorer.

September 1995

Mekanotjänsts första ISO-certifiering

Första versionen av Mekanotjänsts ledningssystem införs. I samband med det genomförs också bolagets första ISO 9001-certifiering.

November 1991

Bildande av holdingbolaget

Mekanotjänst bildar Förvaltningsaktiebolaget Christer Fransson (numera Frana Holding AB). Bolaget blir moderbolag i koncernen tillika ägare till aktierna i dotterbolagen.

April 1986

Mekanotjänst köper Ljusdals Rörteknik

Ljusdals Rörteknik AB (numera Mekanotjänst i Ljusdal AB) köps. Förutom tillverkning av shunt-grupper är bolaget också specialiserat inom rörbearbetning innefattande bockning, ändbearbetning och svetsning. Förvärvet utgör ett starkt tillskott i Mekanotjänsts produktionsutbud och bidrar till den sammantagna bredden inom mekanisk tillverkning.

Juni 1976

Mekanotjänst bildas

Mekanotjänst Christer Fransson AB (nuvarande Mekanotjänst i Järvsö AB) bildas i en källarlokal på Kungsholmen i Stockholm med inriktning på enkel mekanisk bearbetning. Kort därefter flyttas verksamheten hem till Järvsö.