Vår historia

Mekanotjänst Industrier har vuxit från ett litet lokalt bolag till en stor industrikoncern. Resan, som började 1976, har inneburit tillväxt och utveckling, men även utmaningar. I dag är vi en stark partner med spetskompetens, som kan erbjuda avancerade lösningar till industriföretag i förändring.

Juni 1976

Uppstarten
Mekanotjänst Christer Fransson AB (nuvarande Mekanotjänst i Järvsö AB) bildas i en källarlokal på Kungsholmen i Stockholm med inriktning på enkel mekanisk bearbetning. På bilden syns Christer Fransson och Henry Wallin.

Juni 1978

Hem till Järvsö
Mekanotjänst flyttar ”hem” till Järvsö. Bilden är tagen framför den första verkstaden.

April 1986

Köp av Ljusdals Rörteknik
Ljusdals Rörteknik AB (numera Mekanotjänst i Ljusdal AB) köps.

Juni 1976

Köp av WM Regler
Mekanotjänst Christer Fransson AB (nuvarande Mekanotjänst i Järvsö AB) bildas i en källarlokal på Kungsholmen i Stockholm med inriktning på enkel mekanisk bearbetning. På bilden syns Christer Fransson och Henry Wallin.

November 1991

Moderbolaget bildas Förvaltningsaktiebolaget Christer Fransson (numera Mekanotjänst Holding CF AB), moderbolag i koncernen och ägare till aktierna i dotterbolagen, bildas.

Mars 1995

Första ISO Ekonomifunktion, administration och IT för koncernen samordnas i moderbolaget. Första ISO 9002-certifieringen genomförs hos Mekanotjänst i Järvsö AB.

Juni 1997

Mekanotjänst i Hudiksvall Outsourcingen från HIAB med etableringen av Mekanotjänst i Hudiksvall AB.

Augusti 1999

Köp av Trux
Trux AB köps. Trux utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer säkerhets- och stylingutrustning såsom ljusbågar och frontskydd i aluminium till tunga lastvagnar. På bilden syns grundaren Axel Sandstedt intill en av sina skapelser.

Oktober 2003

Köp av WM Regler
Mekanotjänst Christer Fransson AB (nuvarande Mekanotjänst i Järvsö AB) bildas i en källarlokal på Kungsholmen i Stockholm med inriktning på enkel mekanisk bearbetning. På bilden syns Christer Fransson och Henry Wallin.

Augusti 2004

Ledningssystem för miljö
ISO 14001-certifiering av ledningssystem för miljö.