Mekanotjänst är den självklara partnern inom avancerade mekaniklösningar

Mekanotjänst erbjuder avancerad tillverkning till framgångsrika industriföretag. Med modernt utrustade produktionsanläggningar erbjuds kompetens, kapacitet och erfarenhet inom mekaniktillverkning innefattande plåtbearbetning, skärande bearbetning, rörbearbetning och montering av avancerade produktsystem.

Mekanotjänst arbetar med företag inom ett flertal branscher såsom försvar, elektronik, medicinteknik och offshore. Inom alla branscher finns kunder med högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet vilket driver Mekanotjänsts kunskap och utveckling inom mekanisk tillverkning framåt.

Mekanotjänstkoncernen har cirka 130 anställda och omsätter cirka 240 miljoner kronor med produktionsenheter i Järvsö och Ljusdal.

Järvsö kyrka

Järvsö

Mekanotjänst i Järvsö AB
Box 34
Industrivägen 20
820 40 Järvsö
Tel: 010-483 88 00
Fax: 0651-400 20
sales@mekanotjanst.se

Älvbron mellan Stavsäder och Ljusdal.

Ljusdal

Mekanotjänst i Ljusdal AB
Norrkämstaleden 28
827 31 Ljusdal
Tel: 010-483 88 00
Fax: 0651-76 07 80
sales.mtl@mekanotjanst.se