Mekanotjänst är den självklara partnern inom avancerade mekaniklösningar

Mekanotjänst erbjuder avancerad tillverkning till framgångsrika industriföretag. Med modernt utrustade produktionsanläggningar erbjuds kompetens, kapacitet och erfarenhet inom mekaniktillverkning innefattande laserskärning, skärande bearbetning, rörbearbetning och montering av avancerade produktsystem. Mekanotjänstkoncernen med huvudkontor i Järvsö har cirka 130 anställda och produktionsenheter i Järvsö, Ljusdal samt i Tartu, Estland.
Mekanotjänst vision är att vara den ledande partnern med kompetens att möta morgondagens krav på komplexa mekaniklösningar.

Järvsö

Mekanotjänst i Järvsö AB
Box 34
Industrivägen 20
820 40 Järvsö
Tel: 010-483 88 00
Fax: 0651-400 20
sales@mekanotjanst.se

Ljusdal

Mekanotjänst i Ljusdal AB
Norrkämstaleden 28
827 31 Ljusdal
Tel: 010-483 88 00
Fax: 0651-76 07 80
sales.mtl@mekanotjanst.se

VILL DU VETA MER?