Montering

Mekanotjänst resurser och kompetens inom montering möjliggör systemleveranser av kompletta produkter som uppfyller marknadens höga krav på kvalitet och kostnadseffektivitet. Monteringsavdelningen har hög flexibilitet, kompetens och kapacitet för montering av allt från fin elektromekanik till stora komplexa moduler.

Mekanotjänst som systemleverantör

För Mekanotjänst sammarbetspartners möjliggör systemleverans ökad kontroll och färre antal leverantörer. Mekanotjänst tar ett helhetsansvar som systemleverantör innefattande allt ifrån val av leverantör till processäkring och optimering av produktionsupplägget.

Högsta kvalitet en självklarhet

I samband med monteringen utförs alltid överenskommen kvalitetskontroll i form av kontrollmätning, verifiering av funktionalitet eller provkörning av elektromekanik. Vid behov utförs ID-märkning för att garantera full spårbarhet av produkten.

För mer information eller bokning av ett besök