Skärande bearbetning

Inom skärande bearbetning erbjuder Mekanotjänst ett brett utbud av tjänster som möter marknadens krav på kostnadseffektiv och kvalitetssäker tillverkning. Kontinuerlig utveckling inom produktionsteknik och fortlöpande investeringar i modern utrustning borgar för att Mekanotjänst ska kunna tillmötesgå dessa krav både idag och i framtiden.
Mekanotjänst har ett brett utbud av tjänster inom skärande bearbetning, med en maskinpark bestående av ett flertal tre- fyra- och femaxliga fleroperationsmaskiner med flerpalettsystem samt moderna fleroperationssvarvar med stångmatning och robotladdning.

Tyngre skärande bearbetning

Mekanotjänst har stor kapacitet inom tyngre skärande bearbetning, med dedikerade maskiner och resurser. Med tyngre skärande bearbetning avses bearbetning av gjutgods och smidda detaljer i olika material, som segjärn, stålgjutgods, rostfritt och aluminium.

I Mekanotjänsts maskinpark finns bland annat både horisontala och vertikala bearbetningsmaskiner och FMS-anläggning med två fyraxliga maskiner och 36 paletter samt utrustning för in- och utvändig slipning.

Gjutgods

Mekanotjänst har kompetens och erfarenhet av maskinbearbetning av gjutgods i segjärn, rostfritt stål såväl som i aluminium. Mekanotjänst kan bistå med tjänster inom hela processen för gjutanpassning, från val av material eller gjutmetod till omkonstruktion av komplexa svetsade konstruktioner samt val av efterbehandlingsmetod.

High Speed Milling

Inom High Speed Milling, HSM, erbjuder Mekanotjänst skärande bearbetning i fyra- och femaxliga bearbetningsmaskiner med varvtal upp till 25000 rpm. Genom offline-programmering möjliggörs simulering av tillverkningen och samtidigt maximeras maskinernas effektivitet och därmed kostnadseffektivet.

För mer information eller bokning av ett besök