Köp av WM Regler

WM Regler AB (numera WireMatic TruTorq AB) köps.