Om Mekanotjänst

Mekanotjänst erbjuder avancerad tillverkning till framgångsrika industriföretag. Med modernt utrustade produktionsanläggningar erbjuds kompetens, kapacitet och erfarenhet inom mekaniktillverkning innefattande plåtbearbetning, skärande bearbetning, rörbearbetning och montering av avancerade produktsystem.

Mekanotjänst arbetar med företag inom ett flertal branscher såsom försvar, elektronik, medicinteknik och offshore. Inom alla branscher finns kunder med högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet vilket driver Mekanotjänsts kunskap och utveckling inom mekanisk tillverkning framåt.
Mekanotjänstkoncernen har cirka 130 anställda och omsätter cirka 240 miljoner kronor med produktionsenheter i Järvsö och Ljusdal.

Presskontakt

Jens Christensen
070-670 76 29
jens.christensen@mekanotjanst.se

Logotype


CMYK, PDF
RGB, PNG


Vit, PDF
Vit, PNG

Grafisk manual


Grafisk manual, PDF

Film från Mekanotjänsts 40-årsfirande 2016