Köp av Ljusdals Rörteknik

Ljusdals Rörteknik AB (numera Mekanotjänst i Ljusdal AB) köps.