Moderbolaget bildas

Förvaltningsaktiebolaget Christer Fransson (numera Mekanotjänst Holding CF AB), moderbolag i koncernen och ägare till aktierna i dotterbolagen, bildas.

2015-10-27T14:42:28+00:00