Första ISO

Ekonomifunktion, administration och IT för koncernen samordnas i moderbolaget. Första ISO 9002-certifieringen genomförs hos Mekanotjänst i Järvsö AB.

2015-10-27T14:48:45+00:00