Första ISO

Ekonomifunktion, administration och IT för koncernen samordnas i moderbolaget. Första ISO 9002-certifieringen genomförs hos Mekanotjänst i Järvsö AB.