Gemensamt ledningssystem för hela koncernen ISO 9001-certifieras.