Mekanotjänst Industrier CF AB bildas

De uppdragstillverkande bolagen bildar en egen underkoncern med moderbolaget Mekanotjänst Industrier CF AB.

2015-11-04T08:12:37+00:00