De uppdragstillverkande bolagen bildar en egen underkoncern med moderbolaget Mekanotjänst Industrier CF AB.