Mekanotjänst firar 40 år

40 år har gått sedan Järvsösonen Christer Fransson, då bosatt i Stockholm, började jobba med mekanisk tillverkning av allehanda slag. Då försåg han företag på Kungsholmen med verktyg.

När Christer ett par år efter starten längtade hem till Hälsingland gick flytten till Järvsö och här blev han kvar. Mekanotjänst har sedan dess växt till en av Järvsös största arbetsgivare och har dessutom produktionsenheter i Ljusdal, Örnsköldsvik och Tartu, Estland. I dag jobbar 230 personer åt företaget som levererar produkter till kunder inom olja och gas, medicinteknik och försvarsindustrin.

— Svårighetsgraden på jobb som vi kan ta är hög och företaget har kompetens och erfarenhet för att producera många varianter av de produkter som efterfrågas, säger Fransson.
Mekanotjänst är ett företag som hittat sin nisch. Att konkurrera med de stora företagen inom branschen är, enligt Fransson, ingen idé. I Järvsö handlar det om att med bred kompetens jobba med produkter som behöver en skicklig och varsam hand snarare än en stor maskin. Text: Andreas Valsberg.